Patch Notes 30.04.2020

 • bp0hgab.png


  Good morning Xaleans,


  today we have new patch notes for you. To get straight to the point, we have implemented a completely new shop system. This offers you many new features. The system will be graphically redesigned over time, but is currently fully functional. All your created shops will only spawn in Map1. There will be no shops on other Maps. You can use the Shop edit function and the Shop Search global over all maps. You can buy items from every map too.


  Attention: The drop of items with negative rank points is now activated again!  Now to the further Patch Notes:


  • We've added the 'Refine all' function for the Dragon Stone Alchemy.
  • The drop of items with negative rank points is now activated again!
  • You can now zoom out further with the camera settings in the system options.
  • We've added a cooldown for using your mount after PvP.
  • The Itemshop Ring slots are now moved to the costume window.
  • You can now Re-Enter Jotun's Forest Temple with Middle and High Re-Enter Ticket.
  • We've added a new option to the game options for more FPS ingame. Check out the option at Names "Limited".
  • The world boss now gets no more damage from normal attacks with arrows.
  • Reduced the drop rate of Stones +4 at Level 105 map metin stones.
  • Deleted the drop of Upgrade Chest(mystic) at Jotun Thrym.
  • Jotun Thrym now drops 4x Element Crystal.
  • Deleted the drop of Green Gold Fragment and Platin Fragment at Jotun Thrym.
  • Reduced the HP of Jotun Thrym by 2.000.000 HP.
  • Reduced the HP of all monsters in Nemere's Cave.
  • All Level 113 dungeon bosses now drop 30-40kk yang.
  • Razador, Nemere, Anima and Virhana now drop 15-20kk yang.
  • Beran-Setaou now drop 10-15kk yang.
  • Metinstones in highlevel dungeons now drop the Equipment Chest too.
  • Increased the yang drop rate at Enchanted Forest and Temple of Ochao by 10%.
  • Increased the drop rate of Re-Enter Fragment Middle and High.
  • Increased the drop of Flame Stone at Razador to 2 pieces.
  • Increased the drop of Ice Flame Stone at Nemere to 2 pieces.
  • Deleted the drop of Dragon Stone Shard at Level 105 maps.
  • Increased the drop rate of Upgrade Chest(mystic) at Level 105 map bosses.
  • Fixed the upgrade system for Magical Kyanite Sword.
  • Reduced the drop rate of Experience Ring at all metin stones.


  Dont forget to patch your client.


  Direct Download: https://mega.nz/file/PFdWHKJL#…JWasqTFBtltDJ6XKK_wpYSccM

 • cUsGfab.png


  Günaydın Xaleascılar,


  Bugün sizler için yeni yama notlarımız var. Doğruyu söylemek gerekirse, tamamen yeni bir mağaza sistemi getirdik. Bu size birçok yeni özellik sunar. Sistem zaman içinde grafik olarak yeniden tasarlanacaktır, ancak şu anda tamamen işlevseldir. Oluşturduğunuz tüm mağazalar yalnızca 1. köylerde ortaya çıkacaktır. Diğer haritalarda mağaza olmayacak. Mağaza düzenleme işlevini ve eşya aramayı tüm haritalarda kullanabilirsiniz. Her haritadan da ürün satın alabilirsiniz.


  Dikkat: Negatif sıralamaya sahip olanların eşyalarının düşmesi artık yeniden aktif hale geldi!


  Yama Notları;

  • Ejderha Taşı Simyası için 'Tümünü Arındır' işlevini ekledik.
  • Negatif sıralamaya sahip olanların eşyalarının düşmesi artık yeniden aktif hale geldi!
  • Artık sistem seçeneklerindeki kamera ayarlarıyla ekranınızı daha da uzaklaştırabilirsiniz.
  • PvP'den sonra bineğinizi kullanmak için bir bekleme süresi ekledik.
  • Nesne Market Yüzük yuvaları artık kostüm penceresine taşındı.
  • Artık Orta ve Yüksek Yeniden Giriş biletleriyle Jotun'un Orman Tapınağı'na yeniden girebilirsiniz.
  • Daha fazla FPS için, oyun seçeneklerine yeni bir seçenek ekledik. İsimler "Sınırlı" seçeneğine bakın.
  • Dünya patronu artık oklarla yapılan normal saldırılardan zarar görmüyor.
  • Seviye 105 haritasında metin taşlarındaki +4 taşların drop oranı düşürüldü.
  • Jotun Thrym'deki Yükseltme Sandığı(Mistik) drobu silindi.
  • Jotun Thrym'dan artık 4x Element Kristali düşürebilirsiniz.
  • Jotun Thrym'deki Yeşil Altın Parça ve Platinyum Parça dropları silindi.
  • Jotun Thrym'in canı 2.000.000 HP azaltıldı.
  • Nemere Mağarası'ndaki tüm canavarların canları azaltıldı.
  • Bütün seviye 113 zindan patronlarından artık 30-40kk arasında yang düşürebilirsiniz.
  • Razador, Nemere, Anima ve Virhana'dan artık 15-20kk arasında yang düşürebilirsiniz.
  • Beran-Setaou'dan artık 10-15kk arasında yang düşürebilirsiniz.
  • Yüksek seviyedeki zindanlardaki metinlerden artık Ekipman Sandığı düşüyor.
  • Büyülü Orman ve Ochao Tapınağı'ndaki yang düşüş oranı %10 arttırıldı.
  • Yeniden Giriş Orta ve Yüksek parçalarının drop oranı arttırıldı.
  • Razador'daki Alev Taşı 2 adete çıkarıldı.
  • Nemere'deki Buz Alev Taşı 2 adete çıkarıldı.
  • Ejderha Taşı Parçası'nın seviye 105 haritalarındaki dropları silindi.
  • Seviye 105 haritasındaki patronların Yükseltme Sandığı(Mistik) drop oranı arttırıldı.
  • Büyülü Kiyanit Kılıcı için yükseltme sistemi düzeltildi.
  • Tüm metin taşlarından Tecrübe Yüzüğü'nün düşme oranı azaltıldı.


  Patch atmayı unutmayın!


  Direkt İndirme: https://mega.nz/file/PFdWHKJL#…JWasqTFBtltDJ6XKK_wpYSccM

 • rbz5cab.png


  Bună dimineaţa Xaleans.


  Astăzi avem un nou patch pentru voi .Să trecem direct la subiect , am implentat un nou sistem de shop nou . Acesta vă oferă multe avantaje .

  Sistemul v-a fi re-proiectat grafic în timp dar momentan este full funcţional.Toate shopurile create vor fi spawnatenumai în map1.

  Nu vor fi alte shopuri în alte mape.Acum poţi folosi funcţia de edit shop şi funcţia de search shop global în toate mapele .

  Poţi cumpăra iteme din orice mapă eşti.


  Atenţiune: Dropul itemelor cu rank negativ este din nou activ!
  Alte note de corecţie:


  • Am adăugat rafinare automată pentru alchimia dragon
  • Dropul itemelor cu rank negativ este activat din nou
  • Acum poţi mări/depărta mai mult cu setările camerei în opţiunile de sistem
  • Am adăugat un timp de aşteptare pentru mount după o luptă (PVP)
  • Slotul inelelor din itemshop au fost mutate în fereastra costumelor
  • De acum poţi re-intra în Templul de pădure al lui Jotun cu re-intrare(mijlociu) si re-intrare(înalt)
  • Am adăugat o nouă opţiune pentru o creştere a performanţei.Consultaţi opţiunile la numele "Limitat"
  • World boss nu v-a mai primi damage de la atacul normal cu săgeţi
  • Am redus dropul pietrelor +4 din mapa de 105 cu metine
  • Am şters chestul de upgrade(mystic) de la jotun
  • Jotun Thrym dropează de acum 4xcristale elementale
  • Am şters de la jotun fragment de aur verde si fragment de platină
  • Am redus viaţa lui Jotun cu 2.000.000 milioane viaţă.
  • Am redus viaţa tuturor monstrilor din Peştera lui Nemere
  • Toate dungeonurile de level 113 dropează acum între 30 şi 40kk yang
  • Razador, Nemere ,Virhana si Anima dropează acum între 15 şi 20kk yang
  • Beran-Setaou acum dropează între 10 şi 15kk yang
  • Metinele din dungeonurile de level mare dropează acum Cufăr echipament
  • Am crescut rata de drop yang în Padurea Fermecată şi Templul lui ochao cu 10%
  • Am crescut rata de drop a fragmentelor re-intrare(mijlociu si înalt)
  • Am crescut rata de drop la Piatră Flacără de gheaţă cu 2 bucăţi la nemere
  • Am crescut rata de drop la Piatră Flacără cu 2 bucăţi la Razador
  • Am şters dropul la Piatră Dragon din mapele de 105
  • Am crescut rata de drop la cufăr upgrade(mystic) la boşi din mapele de 105
  • Am fixat sistemul de upgrade pentru sabie magică din Kyanit
  • Am redus dropul inelelor de experienţă de la toate metinele


  Nu uitaţi să rulaţi pathcerul.


  Download direct : https://mega.nz/file/PFdWHKJL#…JWasqTFBtltDJ6XKK_wpYSccM

  ohOQaab.gif

  Xaleas - Together We Rise

  Official Start 20.03.2020

  Old/Middleschool ~ International

  Join our Discord

  Edited 6 times, last by Dark ().


 • Buongiorno Xaleas,


  oggi abbiamo delle nuove note sulla patch per te. Per arrivare subito al punto, abbiamo implementato un sistema di negozi completamente nuovo. Questo ti offre molte nuove funzionalità. Il sistema verrà ridisegnato graficamente nel tempo, ma al momento è perfettamente funzionante. Tutti i negozi creati verranno generati solo in Map1. Non ci saranno negozi su altre mappe. Puoi utilizzare la funzione Modifica Negozio e Ricerca Negozio globale su tutte le mappe. Puoi acquistare oggetti anche da ogni mappa.


  Attenzione: La caduta di oggetti con punti karma negativi ora è di nuovo attiva!  Adesso andiamo alle ulteriori Note sulla Patch:


  • Abbiamo aggiunto la funzione 'Raffina tutto' per l'Alchimia della Pietra del Drago.
  • La caduta di oggetti con punti karma negativi ora è di nuovo attiva!
  • Ora puoi ridurre ulteriormente lo zoom della schermata nelle opzioni di sistema.
  • Abbiamo aggiunto un tempo di recupero per l'utilizzo della cavalcatura dopo il PvP.
  • Gli slot dell'anello Itemshop sono stati spostati nella finestra del costume.
  • Ora puoi rientrare nel Tempio della Foresta di Jotun con il Biglietto del Rientro Medio e Alto.
  • Abbiamo aggiunto una nuova opzione nelle opzioni di gioco per ulteriori FPS in gioco. Dai un'occhiata all'opzione Nome "Limitato".
  • Il boss mondiale ora non subisce più danni dai normali attacchi con le frecce.
  • Ridotto il drop delle Pietre +4 delle rocce metin nella mappa di Livello 105.
  • Eliminato il drop della Cassetta di Miglioramento (mistica) da Jotun Thrym. Jotun Thrym ora droppa 4x Cristallo Elementale.
  • Eliminato il drop del Frammento di Oro Verde e del Frammento di Platino da Jotun Thrym.
  • Ridotti gli HP di Jotun Thrym di 2.000.000 HP.
  • Ridotti gli HP di tutti i mostri nella Grotta di Nemere.
  • Tutti i boss dei dungeon di Livello 113 ora droppano 30-40kk di yang.
  • Razador, Nemere, Anima e Virhana ora droppano 15-20kk di yang.
  • Beran-Setaou ora droppa 10-15kk di yang.
  • Le Rocce Metin dei dungeon di alto livello ora droppano anche il Baule dell'Equipaggiamento.
  • Aumentato del 10% il tasso di drop di yang nel Sottobosco e nel Tempio di Ochao.
  • Aumentato il tasso di drop del Frammento del Rientro Medio e Alto.
  • Aumentato il drop della Pietra delle Fiamme da Razador a 2 pezzi.
  • Aumentato il drop della Pietra Fiamme Ghiaccio da Nemere a 2 pezzi.
  • Eliminato il drop della Scheggia di Pietra del Drago nelle mappe di Livello 105.
  • Aumentato il tasso di drop della Cassetta di Miglioramento (mistica) dai boss delle mappe di Livello 105.
  • Risolto il problema del sistema di miglioramento della Spada Magica di Cianite.
  • Ridotto il tasso di drop dell'Anello dell'Esperienza in tutte le rocce metin.


  Non dimenticare di patchare il tuo client.


  Download Diretto: https://mega.nz/file/PFdWHKJL#…JWasqTFBtltDJ6XKK_wpYSccM

 • 2d5cc0899a9b440ba39864f05481cea0c8bef84d.png  Bonjour Xaleas,


  Aujourd'hui, nous avons un patch pour vous. Le principal est l'implantation d'un nouveau système de shop. De nouvelles fonctions, un changement graphique à venir, pour l'instant, le système de shop est fonctionnel. Tous les shops seront map 1. Pas de shop sur les autres maps. La fonction d'éditer et la recherche de shop sur toute la map est disponible. Vous pouvez acheter les objets sur différentes maps aussi.


  Attention : Le drop des objets quand un joueur a un rang négatif est de nouveau activé!


  Le patch-notes:


  • Ajout d'une fonction "Tout raffiner" pour les pierres dragons de l'alchimie.
  • Le drop des objets quand un joueur a un rang négatif est de nouveau activé.
  • Vous pouvez dé-zoomer plus loin avec les options de caméra dans les options de systèmes.
  • Ajout d'un temps d'attente pour utiliser les montures après du Pvp.
  • Les emplacements d'anneaux IS sont maintenant dans la fenêtre de costume.
  • La fonction ré-entré pour le temple de la forêt de Jotun est disponible avec le ticket de ré-entré moyen et haut.
  • Ajout d'une option dans les options du jeu pour gagner des FPS. Vérifier l'option des noms "Limited".
  • Le world boss reçoit maintenant des dégats normaux avec des flèches.
  • Réduction du taux de drop des pierres +4 sur les metins map 105.
  • Supression du drop du coffre de l'amélioration(mystique) sur Jotun.
  • Jotun drop maintenant 4 cristaux d'élément.
  • Supression des drops de fragments or vert et platine sur Jotun.
  • Réduction des HPs de Jotun par 2.000.000 HP.
  • Réduction des HPs des monstres dans la Cave de Nemere.
  • Les donjons 113 drop maintenant 30 à 40m de yangs.
  • Razador, Nemere, Anima et Virhanna drop maintenant 15 à 20m de yangs.
  • Beran drop maintenant 10 à 15m de yangs.
  • Les metins dans les donjons HL drop maintenant des coffres d'équipements.
  • Augmentation du taux de yang sur la map Forêt enchantée et Temple Ochao par 10%.
  • Augmentation du taux de drop des fragments de ré-entré moyen et haut.
  • Augmentation du drop de pierres à flammes à 2.
  • Augmentation du drop de pierres à flammes glacées à 2.
  • Supression du drop des fragments de pierre dragons sur les maps 105.
  • Augmentation du taux de drop des coffres d'améliorations(mystique) sur les boss map 105.
  • Bugfix de l'amélioration de l'épée kyanite magique.
  • Réduction du taux de drop des anneaux expériences sur toutes les metins.


  Ne pas oublier de patcher votre client.


  Lien direct pour télécharger: https://mega.nz/file/PFdWHKJL#…JWasqTFBtltDJ6XKK_wpYSccM